Työpaja Upseeri

TYÖTOIMINTA

Upseerikerhon tiloissa toimiva työtoiminta on suunnattu työikäisille, 18-65 –vuotiaille vaasalaisille mielenterveyskuntoutujille. Työtoiminta on tavoitteellista ja ajallisesti rajattua sosiaalista kuntoutusta. Työtoiminnan tavoitteena on asiakkaiden sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen, työelämätaitojen vahvistaminen, yksinäisyyden vähentäminen,  voimavarojen löytäminen ja omannäköisen hyvän elämän löytäminen.  Asiakkaan työmarkkina-asemalla ei ole vaikutusta toimintaan osallistumiselle.

TYÖPAJAT

TYÖPAJOJEN SISÄLTÖ

Työpajoissa (keittiö, kulttuuripaja ja mediapaja) tehdään erilaisia työtehtäviä.  Työpajoista keittiöpajan työtehtävät ovat konkreettisimpia. Keittiössä muun muassa suunnitellaan ja valmistellaan päivän lounas, vastataan astiahuollosta ja ruokakuljetuksista. Kulttuuripajan toiminnot ovat luovia: asiakkaat voivat valita osallistuvatko kuvataiteisiin, puutöihin, perustavatko musiikkiryhmän tai käsikirjoittavatko ja luovatko ryhmänä esimerkiksi oman näytelmän. Myös mediapajan asiakkaat miettivät oman ryhmänsä kanssa, mitä alkavat tehdä: onko projektina lyhytelokuva, valokuvaus ja kuvien editointi vai ryhdytäänkö kenties tuottamaan talon omaa lehteä tai ylläpitämään blogia.

Työtoiminnassa on kolme eri työpajaa, joihin asiakkaat voivat valintansa mukaan osallistua.

Keittiöpajan työtehtäviin kuuluvat muun muassa lounaan valmistus, leivonta, kassa- ja asiakaspalvelutehtävät, puhtaanapito, astiahuolto ja ruokakuljetukset.

Kulttuuripaja pitää sisällään esittävää taidetta ja musiikkia, kädentaitoja vaativia tehtäviä kuten esimerkiksi erilaisia sisustustöitä, puutöitä sekä kuvataiteita.

Mediapaja vastaa sähköisten materiaalien tuottamisesta, esimerkiksi v-logeista ja blojeista, sosiaalisesta mediasta, lyhtyelokuvien tai digitarinoiden tekemisestä sekä esitteiden ja mainosten laatimisesta.

 

ASIAKASVALINTA

Työtoimintaan hakeudutaan erillisellä hakulomakkeella Vaasan kaupungin kautta. Asiakasvalinnan tekee Vaasan kaupunki. Valintaprosessi etenee siten, että sosiaalityöntekijä laatii hakijalle palvelutarpeen arvioinnin, jonka perusteella asiakas ohjataan työtoimintaan. Mikäli työtoiminnan kriteerit eivät täyty, asiakas ohjataan Tiimituvan päivätoimintaan tai jäsenyhteisötalojen Sateenkaaritalon tai Fyrrytuvan toimintaan.

Työtoiminnan asiakkailta edellytetään omaa halua mennä eteenpäin, motivaatiota oppia uusia työtehtäviä ohjauksen avulla sekä mielenkiintoa harjoitella työelämän taitoja ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Työtoimintaan osallistumisesta ei makseta palkkaa. Työtoiminnassa käydään sovittuina päivinä ja osallistutaan sovittuihin toimintoihin.

KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Työtoiminnan henkilökunta koostuu kolmesta työpajaohjaajasta sekä vastaavasta ohjaajasta. Ohjaajien tehtävänä on tukea ja ohjata asiakasta sekä konkreettisissa pajojen työtehtävissä että toimia käytännön koutseina. Kuntoutussuunnitelma on työyksikössä käytettävä työkalu asiakkaan kuntoutumisen tukemiseksi. Kuntoutuminen lähtee asiakkaan omasta motivaatiosta ja tavoitteista, jotka hän itse määrittelee. Tarvittaessa ohjaaja auttaa ja tukee asiakasta tavoitteiden määrittelyssä.  Kuntoutussuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti.

 Henkilökunta:

Vastaava ohjaaja Marjo Nordström, gsm 050 364 4640, Mediapaja / Marko Perälä, gsm 050521 9661, Kulttuuripaja /Anne Ellilä gsm 050414 2249, Keittiöpaja / Sanna Ström gsm 050 566 6612

osoite: Läntinen kasarmintori 6, 65100 Vaasa